Toplam aşılama verileri Günlük aşılama verileri Günlük vaka verileri Aktif vaka verileri Hasta verileri Vefat verileri

Grafik bilgi notu

  1. Grafik, Türkiye’ye dair Sağlık Bakanlığının paylaştığı Covid-19 verilerinin tek bir tablo üzerinde görselleştirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ancak aşılama sayılarının milyonlarla, vefat sayılarının ise yüzlerle ifade edilmesi gibi nedenlerle tüm veriler tek tablo üzerinde anlamlı bir sonuç oluşturamadığı için anlamlı okumaların yapılabilmesi için belirli veri setleri gizlenerek beş sekme oluşturulmuştur.
  2. Günlük Covid-19 vaka, hasta ve vefat sayısı gibi veriler salgın süresince Sağlık Bakanlığının yayımladığı Genel Koronavirüs Tablosu’ndan anlık ve otomatik olarak çekilmiş, Bakanlığın günlük veri yayımlamaya son verdiği 1 Haziran 2022 tarihten itibaren ise yeni veri eklenmeyerek proje sonlandırılmıştır.
  3. Aşılama sayıları ile ilgili olarak Bakanlık tarafından sadece toplam aşı miktarları paylaşıldığı için birinci ve ikinci doz aşılara dair günlük aşılama sayıları Bakanlığın covid19asi.saglik.gov.tr adresli internet sitesinin The Wayback Machine üzerindeki ilgili güne dair son kaydı esas alınarak, üçüncü doz aşılara dair günlük aşılama sayıları ise yine Bakanlığın covid19.saglik.gov.tr adresli internet sitesinin The Wayback Machine üzerindeki ilgili güne dair son kaydı esas alınarak derlenmiş ve pandemi süresince günlük olarak güncellenmiştir.
  4. “Vaka - vefat oranı”, “Hasta - vefat oranı”, “Ağır hasta - vefat oranı” ve uygulanan aşı dozu sayısının nüfusa oranı, Bakanlıktan ve TÜİK'ten alınan veriler işlenerek elde edilmiştir.
  5. Sayı niteliğindeki verilere dair referans aralığı tablonun sol bölümünde, oran niteliğindeki verilere dair referans aralığı ise tablonun sağ bölümünde gösterilmiştir.
  6. "Aktif hasta sayısı" ve "aktif vaka sayısı", Bakanlığın vaka ve hasta sayılarını açıkladığı ve açıklamayı terk ettiği tarihler göz önünde bulundurularak "toplam vaka/hasta" sayısından "toplam iyileşen sayısı" ve "toplam vefat sayısı" çıkarılarak hesaplanmıştır. "Aktif hasta oranı" ve "aktif vaka oranı" ise nüfusa bölünerek elde edilen günlük insidans oranıdır.
  7. "Günlük vaka değişim oranı", ilgili o güne dair açıklanan günlük yeni vaka sayısının bir önceki günkü yeni vaka sayısına bölünerek elde edilen büyüme faktörü metriğidir. Büyüme faktörünün 1’den fazla olması salgının hızlı olduğunu, 1’den az olması ise salgının yavaşladığını gösterir.
  8. PHP ve JS ile hazırlanan ve veri görselleştirmesi için Google Charts’ın kullanıldığı grafik açık kaynak kodlu olup, GitHub üzerinden kaynak kodlarına erişilebilir.
  9. Aşılara dair derlenen JSON ve Excel formatındaki verilere grafiğin GitHub sayfasından erişilebilir. Veriler Bakanlığın standartlarına(!) uygun olarak hazırlanmıştır ve verilerin güvenilirliği ile veri kaynaklarının devamlılığı konusunda grafik çalışmasının bir iddiası yoktur.
  10. Grafikle ilgili olarak soru, öneri ve eleştiri gibi konularda [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.